تعرفه طراحی ویزیت

شاید بتوان اولین گام در بر قراری ارتباط با مشتریان جهت تبلیغات را استفاده از کارت ویزیت دانست. تا جایی که طراحی همان کارت ویزیت و اطلاعات مندرج بر روی آن مشتری را به سمت کسب و کار ما سوق دهد و موجب رونق در کسب و کار شود.

کارت ویزیت یک رو

هزار 50 تومان
  • تحویل 2 الی 4 روز کاری
  • ویرایش درخواستی 3 مرتبه

کارت ویزیت دو رو

هزار 70 تومان
  • تحویل 2 الی 4 روز کاری
  • ویرایش درخواستی 3 مرتبه