قوانین طراحی تر و تمیز

استفاده از فونت ساده

از فونت های ساده در طراحی های خود استفاده نمایید. نوشته شما باید خوانا باشد. فونت شما نباید نقطه تمرکز مخاطب طرح شما باشد.

قوانین طراحی

 

فضای سفید

طرح شما درست همانند خود شماست و نیاز به تنفس دارد! و این دقیقا همان چیزیست که عدم رعایت آن ، طرح شما را خراب می کند.

فضای خالی در طراحی

 

مینیمالیسم محتوا

آنچه لازم است را حفظ کنید. عملکرد اصلی کدام گذینه مهمتر است؟ همان را حفظ کنید.

مینیمالیسم

 

رنگ کمتر

از یک رنگ شروع کنید و تا حد امکان سعی بر استفاده از تعداد رنگ های کمتر داشته باشید.

رنگ کمتر در طراحی

 

پس زمینه نرم

از پس زمینه های شلوغ و رنگ های تند و غلیظ خودداری کنید و از رنگ و لعاب های نرم استفاده کنید.

پس زمینه نرم در طراحی

دیدگاهتان را بنویسید