تعرفه طراحی لوگو​

هر کسب و کار  آنلاین و چه سنتی برای معرفی هویت اساسی خود نیاز به لوگو دارد و ما می فهمیم که هر کسب و کاری متفاوت است. هیچ یک از کسب و کار ها نیازهای یکسانی ندارند و به همین دلیل ما 3 پکیج مختلف طراحی لوگو را ارائه کرده ایم. 

لوگو نوشتاری

هزار 500 تومان
  • طراحی 3 اتود
  • ویرایش درخواستی 5 مرتبه

لوگو تصویری

هزار 500 تومان
  • طراحی 5 اتود
  • ویرایش درخواستی 7 مرتبه

لوگو نوشتاری و تصویری

هزار 800 تومان
  • طراحی 5 اتود
  • ویرایش درخواستی 10 مرتبه