تعرفه طراحی پوستر

ممکن است تنها اطلاع رسانی یک همایش و گردهمایی ، تنها از طریق نصب پوستر در مکان هایی خاص صورت گیرد اما این نوع طراحی پوستر است که باعث جذب مخاطب می شود. از این رو میتوان یکی از عوامل  جذب مخاطب بیشتر را استفاده از طراحی  مناسب دانست.

هزار 250 تومان
  • سایز دلخواه مشتری
  • ویرایش درخواستی 3 مرتبه
  • تحویل 2 الی 4 روز